Bolesti zad

Bolesti zad způsobené vadným držením těla jako následek svalových dysbalancí, spolu s vertebrogenními poruchami řadíme mezi k tzv civilizační nemoci a patří k nejfrekventovanějším zdravotním problémům dnešní populace.
… Více o Bolesti zad

Metabolický syndrom

Obezita je jedena z komponent metabolického syndromu

Metabolický syndrom představuje soubor klinických, biochemických a hormonálních abnormalit, které vznikají v souvislosti s porucho účinku inzulinu. Zásadní nebezpečí metabolického syndromu je v jeho podílu při rozvoji arterosklerózy.
… Více o Metabolický syndrom

Preventivní tělovýchovně lékařská (sportovní) prohlídka

Hlavním důvodem proč se preventivní sportovní prohlídky provádějí je požadavek posouzení zdravodtní způsobilosti ke sportu a odhalit tak potenciální rizika poškození zdraví vlivem sportovní aktivity či odhalit skrytá oslabení, která by mohla tyto rizika při sportování zvýšit …
… Více o Preventivní tělovýchovně lékařská (sportovní) prohlídka

Redukční dieta a nebezpečí malnutrice

Vzhledem ke zvyšujícímu podílu obézních v populaci naší společnosti, objevuje se mnoho výživovách doporuční, diet či dokonce celých dietních programů, které se snaží poskytnout takto postiženým lidem pomoc. Tak jako v každé oblasti lidské činnosti, né všechny tyto recepty na hubnutí fungují, některá jsou dokonce přímo v rozporu se zásadami zdravé výživy.

Jediná cesta jak zhubnout (zredukovat
… Více o Redukční dieta a nebezpečí malnutrice

Sport jako cesta ke zdraví

Hypokinéza je nedostatek pohybu

Hypokinéza, čili nedostatek pohybu je jeden z hlavních rizikových faktorů civilizačních chorob jako jsou ischemické choroby srdeční (ICHS), obezita či hypertenze (vysoký krevní tlak). Hlavním důvodem vzniku hypokinéze se zdá být rozvoj automatizace a robotizace práce, rozvoj telekomunikací a dopravní infrastruktury který tak oddaluje od člověka nejen fyzickou práci, ale i takové
… Více o Sport jako cesta ke zdraví