Metabolický syndrom

Obezita je jedena z komponent metabolického syndromu

Metabolický syndrom představuje soubor klinických, biochemických a hormonálních abnormalit, které vznikají v souvislosti s porucho účinku inzulinu. Zásadní nebezpečí metabolického syndromu je v jeho podílu při rozvoji arterosklerózy.
… Více o Metabolický syndrom

Podvýživa

Podvýživa – nedostatečný příjem jedné nebo výce živin

V předchozím příspěvku na téma malnutrice jsme zmínili jako jednu z příčin vzniku podvýživu, které se budeme více věnovat dnes.

Podvíživa je dělena na:

Marasmus – což je nedostatečná výživa u dětí do 1 roku života
PEM (proteino – energetická malnutrice) – nedostatečná výživa u starších dětí a dospělích
Kwashiorkor – deficit samotných
… Více o Podvýživa

Malnutrice

Malnutrice je označení pro takový dlouhodobý stav výživy pacienta, který nepokrývá všechny jeho potřeby (příjem potravy je nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený). Název Malnutrice pochází z latinského malus což znamená – špatný, zlý, škodlivý a Nutritio znamenající – živit.

… Více o Malnutrice

Redukční dieta a nebezpečí malnutrice

Vzhledem ke zvyšujícímu podílu obézních v populaci naší společnosti, objevuje se mnoho výživovách doporuční, diet či dokonce celých dietních programů, které se snaží poskytnout takto postiženým lidem pomoc. Tak jako v každé oblasti lidské činnosti, né všechny tyto recepty na hubnutí fungují, některá jsou dokonce přímo v rozporu se zásadami zdravé výživy.

Jediná cesta jak zhubnout (zredukovat
… Více o Redukční dieta a nebezpečí malnutrice

Výživa v maratónu - Zeď

Záměrem této práce bylo zaměřit se na problematiku vyčerpání tělesného glykogenu při maratónu mezi běžci zvanou jako „zeď“.
V první části bylo cílem popsat maratón jako sportovní disciplínu, dotknout se jeho historie a současnosti, pojednat o jeho energetické náročnosti a popsat využití živin v jeho průběhu. Také jme se pokusili zařadit výživu mezi limitující faktory výkonu maratónce.
Cílem druhé části bylo popsat fyziologii vyčerpání glykogenu a přinést doporučení pro prevenci tohoto jevu od několika odborných autorů.
Ve třetí časti jsme pomocí ankety zjišťovali praxi prevence vyčerpání glykogenu mezi amatérskými maratónskými běžci.
… Více o Výživa v maratónu – Zeď