Kondiční cvičení pro zdraví

Kondiční cvičení je takové cvičení, které rozvíjí a udržuje Vaše pohybové schopnosti, které jsou nezbytným předpokladem pro pohybové dovednosti. K tomuto rozvoji dochází tzv adaptací. Adaptace je je obecný biologický děj, který představuje soubor morfologických, biochemických, funkčních i psychologických změn v organismu jako celku i v jednotlivých orgánech.
… Více o Kondiční cvičení pro zdraví

Preventivní tělovýchovně lékařská (sportovní) prohlídka

Hlavním důvodem proč se preventivní sportovní prohlídky provádějí je požadavek posouzení zdravodtní způsobilosti ke sportu a odhalit tak potenciální rizika poškození zdraví vlivem sportovní aktivity či odhalit skrytá oslabení, která by mohla tyto rizika při sportování zvýšit …
… Více o Preventivní tělovýchovně lékařská (sportovní) prohlídka

Výživa v maratónu - Zeď

Záměrem této práce bylo zaměřit se na problematiku vyčerpání tělesného glykogenu při maratónu mezi běžci zvanou jako „zeď“.
V první části bylo cílem popsat maratón jako sportovní disciplínu, dotknout se jeho historie a současnosti, pojednat o jeho energetické náročnosti a popsat využití živin v jeho průběhu. Také jme se pokusili zařadit výživu mezi limitující faktory výkonu maratónce.
Cílem druhé části bylo popsat fyziologii vyčerpání glykogenu a přinést doporučení pro prevenci tohoto jevu od několika odborných autorů.
Ve třetí časti jsme pomocí ankety zjišťovali praxi prevence vyčerpání glykogenu mezi amatérskými maratónskými běžci.
… Více o Výživa v maratónu – Zeď

Sport jako cesta ke zdraví

Hypokinéza je nedostatek pohybu

Hypokinéza, čili nedostatek pohybu je jeden z hlavních rizikových faktorů civilizačních chorob jako jsou ischemické choroby srdeční (ICHS), obezita či hypertenze (vysoký krevní tlak). Hlavním důvodem vzniku hypokinéze se zdá být rozvoj automatizace a robotizace práce, rozvoj telekomunikací a dopravní infrastruktury který tak oddaluje od člověka nejen fyzickou práci, ale i takové
… Více o Sport jako cesta ke zdraví