Bolesti zad

Bolesti zad způsobené vadným držením těla jako následek svalových dysbalancí, spolu s vertebrogenními poruchami řadíme mezi k tzv civilizační nemoci a patří k nejfrekventovanějším zdravotním problémům dnešní populace.
… Více o Bolesti zad

Pohybové schopnosti

Pohybové schopnosti představují soubor vnitřních předpokladů k pohybové činnosti určitého charakteru. Zevním projevem pohybových schopností je pohybová dovednost. V každé pohybové činnosti člověka se promítají pohybové schopnosti v určitém poměru zastoupení. Tento poměr je různý podle charakteristik prováděných pohybů. Úroveň pohybových schopností je dána součinnosti dějů na ruzných úrovních (molekulární, buněčné, orgánové, systémové).
… Více o Pohybové schopnosti

Dolní zkřížený syndrom

Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého syndromu je další v populaci velmi rozšířenou příčinou bolesti zad. Dolní zkřížený syndrom, oproti hornímu zkříženému syndromu, neprovázejí bolesti hrudní a krční páteře, nýbrž bolesti v lubosakrální oblasti tzn bolest beder, bederní páteře.
… Více o Dolní zkřížený syndrom

Horní zkřížený syndrom

Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu je v populaci velmi rozšířenou příčinou bolestí v oblasti hrudní a krční páteře a také pletence rameního.
… Více o Horní zkřížený syndrom

Svalové dysbalance

Svalová oslabení vznikají jako adaptační mechanizmy na exogenní vlivy v oblasti svalstva. Dochází ke zcela přesné a zákonitě diferencované reakci v tom smyslu, že některé svaly reagují na tyto vlivy útlumovými projevy, kdežto jiné svalovým zkrácením. Vlivem adaptace jsou některé svaly (svalové skupiny) pravidelně oslabené a ochablé, jsou méně aktivovány a podléhají involuci. Naopak u některých svalů dochází k hyperaktivitě, tyto svaly nabývají převahy a ve funkci nahrazují svaly oslabené.
… Více o Svalové dysbalance

Preventivní tělovýchovně lékařská (sportovní) prohlídka

Hlavním důvodem proč se preventivní sportovní prohlídky provádějí je požadavek posouzení zdravodtní způsobilosti ke sportu a odhalit tak potenciální rizika poškození zdraví vlivem sportovní aktivity či odhalit skrytá oslabení, která by mohla tyto rizika při sportování zvýšit …
… Více o Preventivní tělovýchovně lékařská (sportovní) prohlídka