Cvičení na bolavá záda

Proč bolest zad vzniká?

Bolavá záda která trápí mnohé lidi se z pohledu zdravotní tělesné výchovy řadí mezi tzv oslabení pohybové soustavy. Tato oslabení, v souvislosti s bolestí zad můžeme dále rozdělit na tři základní oslabení:

Jak tato oslabení a následně samotná bolest zad vzniká, závisí na druhu oslabní pohybové soustavy a mechanismu jeho vzniku, což je úzce spjato s kondicí jedince, jeho zaměstnáním a vůbec celkově s jeho životním stylem.

Koho bolavá záda nejčastěji postihují?

Sedavé zaměstnání může být příčinou bolesti zad

Sedavé zaměstnání může být příčinou bolesti zad

V první řadě jsou to lidé se sedavým zaměstnáním tzn lidé sedící prakticky celou pracovní dobu u stolu ať už před počítačem nebo u pokladny v supermarketu a nebo za volantem automobilu jako profesionální řidiči. Takto pracujícím lidem v důsledku nízké fyzické aktivity ochabují tzv fázické svaly, které následně, i při jen mírné zátěži svou silou nestačí a způsobují právě bolesti zad.

Další skupinou často trpící na bolavá záda jsou lidé jednostraně zatěžující své záda ať už při pracovní činnosti, či sportu nebo i jiným způsobem, čímž dochází k jejich přetěžování v určitých partiích, což má za následek vznik disbalancí v rozvoji jednotlivých svalových skupin v oblasti trupu. Důsledkem pak opět bývá bolest zad.

Do této skupiny můžeme také zařadit těhotné ženy, které se často ve vyšších stupních těhotenství setkávají s větší či menší intenzitou s bolestmi zad, obzláště pak v oblasti bederní a hrudní páteře. Ty bývají způsobeny především změnou (vychýlením vpřed) těžiště těla v důsledku rostoucího bříška (asi od 4. měsíce těhotenství). V důsledku tohoto vychílení těžiště těla těhotné ženy pak dochází ke zvětšení bederní lordózy a potažmo i hrudní kyfózy.

Jak se bolesti zad zbavit?

Cvičení na odstranění bolesti zad

Cvičení na odstranění bolesti zad

Jedinou cestou jak se dlouhodobě zbavit samotné bolesti zad je zbavit se její samotné příčiny. Příčinou bolavých zad bývá, v drtivé většině případů, svalové oslabení nebo svalová disbalance v oblasti horního nebo dolního zkříženého syndromu. Tyto svalová oslabení a svalové disbalance lze pomocí pravidelného a precizního cvičení zmírnit nebo dokonce úplně odstranit.

Cvičení na bolavá záda vedoucí k odstranění bolesti zad a nebo sloužící jako prevence, by se měla provádět pravidelně a s co nejvyšší přesností. Pravidelnost a správnost provedení je přímo úměrná k účinnosti cvičení na odstranění bolesti zad.

Nechte se vézt odborníkem, budete cvičit správně a úleva přijde rychleji.

Vysokoškolsky vzdělaný osobní kondiční trenér vám pomůže zbavit se nepříjemných bolestí zad. Pod odborným vedením osobního kondičního trenéra z našich řad, přijde úleva rychle a bude trvalá. Samozřejmě, že trvalost absence bolesti zad bude záležet na vaší disciplíně ve vztahu ke cvičení, které bolestem zad zabraňuje. Vedení odborně vzdělaného trenéra zaručí, že vaše snahe nepřijde v niveč.