Podvýživa

Podvýživa – nedostatečný příjem jedné nebo výce živin

V předchozím příspěvku na téma malnutrice jsme zmínili jako jednu z příčin vzniku podvýživu, které se budeme více věnovat dnes.

Podvíživa je dělena na:

Marasmus – což je nedostatečná výživa u dětí do 1 roku života
PEM (proteino – energetická malnutrice) – nedostatečná výživa u starších dětí a dospělích
Kwashiorkor – deficit samotných
… Více o Podvýživa

Malnutrice

Malnutrice je označení pro takový dlouhodobý stav výživy pacienta, který nepokrývá všechny jeho potřeby (příjem potravy je nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený). Název Malnutrice pochází z latinského malus což znamená – špatný, zlý, škodlivý a Nutritio znamenající – živit.

… Více o Malnutrice

Preventivní tělovýchovně lékařská (sportovní) prohlídka

Hlavním důvodem proč se preventivní sportovní prohlídky provádějí je požadavek posouzení zdravodtní způsobilosti ke sportu a odhalit tak potenciální rizika poškození zdraví vlivem sportovní aktivity či odhalit skrytá oslabení, která by mohla tyto rizika při sportování zvýšit …
… Více o Preventivní tělovýchovně lékařská (sportovní) prohlídka

Redukční dieta a nebezpečí malnutrice

Vzhledem ke zvyšujícímu podílu obézních v populaci naší společnosti, objevuje se mnoho výživovách doporuční, diet či dokonce celých dietních programů, které se snaží poskytnout takto postiženým lidem pomoc. Tak jako v každé oblasti lidské činnosti, né všechny tyto recepty na hubnutí fungují, některá jsou dokonce přímo v rozporu se zásadami zdravé výživy.

Jediná cesta jak zhubnout (zredukovat
… Více o Redukční dieta a nebezpečí malnutrice

Výživa v maratónu - Zeď

Záměrem této práce bylo zaměřit se na problematiku vyčerpání tělesného glykogenu při maratónu mezi běžci zvanou jako „zeď“.
V první části bylo cílem popsat maratón jako sportovní disciplínu, dotknout se jeho historie a současnosti, pojednat o jeho energetické náročnosti a popsat využití živin v jeho průběhu. Také jme se pokusili zařadit výživu mezi limitující faktory výkonu maratónce.
Cílem druhé části bylo popsat fyziologii vyčerpání glykogenu a přinést doporučení pro prevenci tohoto jevu od několika odborných autorů.
Ve třetí časti jsme pomocí ankety zjišťovali praxi prevence vyčerpání glykogenu mezi amatérskými maratónskými běžci.
… Více o Výživa v maratónu – Zeď

Hubnutí břicha

Ploché vypracované břicho sen snad všech, žen i mužů

Hubnutí břicha je jeden z nejčastějších požadavků, jak žen tak i mužů, kteří touží po zlepšení své postavy. Selektivní odbourávání tuku, jako například zmíněné hubnutí břicha, zní jako velice lákavá myšlenka, je to však nemožné. Odbourávání tuku dosáhneme jedině energetickým deficitem, tzn vyšším energetickým výdejem než příjmem a to bez možnosti výběru z kterých partií se tukové zásoby odbourají. Hubnutí břicha tedy lze dosáhnout pouze v rámci celkového hubnutí.
… Více o Hubnutí břicha

Sport jako cesta ke zdraví

Hypokinéza je nedostatek pohybu

Hypokinéza, čili nedostatek pohybu je jeden z hlavních rizikových faktorů civilizačních chorob jako jsou ischemické choroby srdeční (ICHS), obezita či hypertenze (vysoký krevní tlak). Hlavním důvodem vzniku hypokinéze se zdá být rozvoj automatizace a robotizace práce, rozvoj telekomunikací a dopravní infrastruktury který tak oddaluje od člověka nejen fyzickou práci, ale i takové
… Více o Sport jako cesta ke zdraví