Krásné Vánoční svátky a šťastný Nový rok

Přejeme Všem krásné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí a hlavně zdraví do dalšího roku. Až budete přemýšlet nad tím jaké předsevzetí do Nového roku nezapomeňte na své zdraví a aktivní přístup k péči
… Více o Krásné Vánoční svátky a šťastný Nový rok

Masáž

Masáž je manipulace s vrchními a hlubšími vrstvami svalové a pojivové tkáně za účelem posílení funkce, pomoci v hojení, podporující uvolnění a pocit pohody.
… Více o Masáž

Bolesti zad

Bolesti zad způsobené vadným držením těla jako následek svalových dysbalancí, spolu s vertebrogenními poruchami řadíme mezi k tzv civilizační nemoci a patří k nejfrekventovanějším zdravotním problémům dnešní populace.
… Více o Bolesti zad

Kondiční cvičení pro zdraví

Kondiční cvičení je takové cvičení, které rozvíjí a udržuje Vaše pohybové schopnosti, které jsou nezbytným předpokladem pro pohybové dovednosti. K tomuto rozvoji dochází tzv adaptací. Adaptace je je obecný biologický děj, který představuje soubor morfologických, biochemických, funkčních i psychologických změn v organismu jako celku i v jednotlivých orgánech.
… Více o Kondiční cvičení pro zdraví

Pohybové schopnosti

Pohybové schopnosti představují soubor vnitřních předpokladů k pohybové činnosti určitého charakteru. Zevním projevem pohybových schopností je pohybová dovednost. V každé pohybové činnosti člověka se promítají pohybové schopnosti v určitém poměru zastoupení. Tento poměr je různý podle charakteristik prováděných pohybů. Úroveň pohybových schopností je dána součinnosti dějů na ruzných úrovních (molekulární, buněčné, orgánové, systémové).
… Více o Pohybové schopnosti

Metabolický syndrom

Obezita je jedena z komponent metabolického syndromu

Metabolický syndrom představuje soubor klinických, biochemických a hormonálních abnormalit, které vznikají v souvislosti s porucho účinku inzulinu. Zásadní nebezpečí metabolického syndromu je v jeho podílu při rozvoji arterosklerózy.
… Více o Metabolický syndrom

Dolní zkřížený syndrom

Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého syndromu je další v populaci velmi rozšířenou příčinou bolesti zad. Dolní zkřížený syndrom, oproti hornímu zkříženému syndromu, neprovázejí bolesti hrudní a krční páteře, nýbrž bolesti v lubosakrální oblasti tzn bolest beder, bederní páteře.
… Více o Dolní zkřížený syndrom

Horní zkřížený syndrom

Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu je v populaci velmi rozšířenou příčinou bolestí v oblasti hrudní a krční páteře a také pletence rameního.
… Více o Horní zkřížený syndrom

Svalové dysbalance

Svalová oslabení vznikají jako adaptační mechanizmy na exogenní vlivy v oblasti svalstva. Dochází ke zcela přesné a zákonitě diferencované reakci v tom smyslu, že některé svaly reagují na tyto vlivy útlumovými projevy, kdežto jiné svalovým zkrácením. Vlivem adaptace jsou některé svaly (svalové skupiny) pravidelně oslabené a ochablé, jsou méně aktivovány a podléhají involuci. Naopak u některých svalů dochází k hyperaktivitě, tyto svaly nabývají převahy a ve funkci nahrazují svaly oslabené.
… Více o Svalové dysbalance

Diagnostika ve fitness

Jednou z výhod fitness je možnost individualizace cvičení, tedy jeho přizpůsobení konkrétním požadavkům vycházejících z aktuálního zdravotního a kondičního stavu klienta. Je třeba získat potřebné vstupní informace o zdravotním stavu, kondici, motivaci, atd. klienta, která poskytnou dostatek podkladů pro sestavení takto individualizovaného cvičebního plánu.
… Více o Diagnostika ve fitness