O serveru

K čemu www.SportProZdraví.cz slouží?

Server www.SportProZdraví.cz je určen k publikaci článků s tématikou souvztažnosti sportu a zdraví. Server dále slouží jako prostředek propagace aktivit přispívajících autorů.