Podvýživa

Podvýživa – nedostatečný příjem jedné nebo výce živin

V předchozím příspěvku na téma malnutrice jsme zmínili jako jednu z příčin vzniku podvýživu, které se budeme více věnovat dnes.

Podvíživa je dělena na:

  • Marasmus – což je nedostatečná výživa u dětí do 1 roku života
  • PEM (proteino – energetická malnutrice) – nedostatečná výživa u starších dětí a dospělích
  • Kwashiorkor – deficit samotných bílkovin
  • kwashiorkor-like hladovění – stresové hladovění
  • kachexie – nádorová vyhublost čili patologické zhubnutí a silná celková sešlost
  • deficit mikronutrientů (hypovitaminózy,…)

Příčiny podvýživy

  • Hladovění – nedostatečný příjem potravy
  • Porucha trávení a vstřebávání živin (maldigescemalabsorpce)
  • Neschopnost metabolizovat specifické živiny (diabetes, onemocnění různých orgánů)
  • Zvýšená potřeba živin (růst, těhotenství, kojení, rekonvalescence)

Klinické projevy podvýživy

Projevem který je na pohlech patrný je absence podkožního tuku u postižených podvýživou, což ale nemusí být pravidlem, protože nalezneme i jedince trpící podvýživou a zároveň obézní. Dalším projevem je únava a svalová slabost. U dětí může docházet k poruchám růstu a vývoje.Dalšími projevy bývají deprese, anxieta, nesoustředěnost, poruchy hojení, imunosuprese, hepatomegalie, změny kůže a vlasů a další.

Marasmus a PEM

Marasmus a PEM jsou důsledkem dlouhodobého hladovění a vyvýjejí se dlouhou dobu. Nedostatečným příjemem potravy čili energie a bílkovin vyvolá spotřebu vnitřních zásob energie (glykogen, tuk a svalová bílkovina) což má za následek ztrátu tělesného tuku a svalstva, jehož důsledkem je hubnutí, svalová slabost a apatie což může vézt až umrtí na orgánové selhání nebo infekční komplikace.

Kwashiorkor

Příčino vzniku onemocnění Kwashiorkor bývá předčasné odstavení dítěte od prsu čimž dítěti chybí bílkovina při současném dostatečném přísunu energie. Tento nedostatek bílkovin je příčinou tzv hypoproteinemie jejíž příznaky jsou otoky, hepatomegalie, změny na kůži a vlasech, zvýšená náchylnost k infekcím což v dalším důsledku vede k poruchám růstu, respirační a alimentárním infekcím.

Zdroj: E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého CZ.04.1.03/3.2.15.3/0438

Odpověz

 

 

 

Můžete použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>