Metabolický syndrom

Obezita je jedena z komponent metabolického syndromu

Obezita je jedena z komponent metabolického syndromu

Metabolický syndrom představuje soubor klinických, biochemických a hormonálních abnormalit, které vznikají v souvislosti s porucho účinku inzulinu. S metabolickým syndromem můžeme setkat pod několika různými názvy – syndrom inzulínové rezistence, Reavenův syndrom, metabolický syndrom X, dysmetabolický syndrom, „smrtící kvartet“ atp. Metabolický syndrom, jak již bylo v úvodu řečeno, se většinou sestává z více komponent. Mezi klinické řadíme obezitu, diabetes 2. typu a hypertenzi. Z hormonálních a biochemických poruch se v souboru často nachází inzulínová rezistence, hyperinzulinemie, dyslipidemie a další. Uvedené poruchy se často vyskytují společně, ale u jednotlivých lidí se nemusí vždy vyskytnout všechny.

Výskyt metabolického syndromu je vysoký, pohybuje se kolem 25-30% v bělošské populaci. Zásadní nebezpečí metabolického syndromu je v jeho podílu při rozvoji arterosklerózy. Každá ze zmíněných komponent metabolického syndromu – diabetes, obezita, hypertenze, dyslipidemie už sama o sobě zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnění natož pak při společném výskytu vícero komponent najednou, pak riziko kardiovaskulárního onemocnění stoupá rapidně a to nikoliv jen obyčejným součtem rizik z jedontlivých komponent.

Zde rizika spojená s metabolickým syndromem nekončí. Kromě rizika kardivaskulárního onemocnění tu máme i zvýšené riziko vzniku degenerativních kloubních onemocnění a spánkové apnoe. Dále, v posledních letech rovněž přibývá dokladů o tom, že metabolický syndrom zvyšuje riziko některých tumorů. Fakt, že metabolický syndrom předchází první známky kardiovaskulárního onemocnění o řadu let, významě zvyšuje důležitost včasného rozpoznání a prevence metabolického syndromu.

Použitá literatura:

Kaňková K., Poruchy metabolismu a výživy, MUNI LF, Brno 2005

Odpověz

 

 

 

Můžete použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>