Malnutrice

Malnutrice – špatná výživa

Malnutrice je označení pro takový dlouhodobý stav výživy pacienta, který nepokrývá všechny jeho potřeby (příjem potravy je nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený). Název Malnutrice pochází z latinského malus což znamená – špatný, zlý, škodlivý a Nutritio znamenající – živit.

Maltnutrice se dělí podle příčin.

Malnutrice může být důsledkem dlouhodobého nedostatečného příjmu jedné nebo více živin, tzv podvýživa.
Další příčinou malnutrice může být naopak nadměrný příjem jedné nebo více živin, tzv nadvýživa.
Poslední příčinou malnutrice bývá nevyrovnaný příjem živin čili deficit mikronutrientů.

Odpověz

 

 

 

Můžete použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>