Horní zkřížený syndrom

Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu je v populaci velmi rozšířenou příčinou bolestí v oblasti hrudní a krční páteře a také pletence rameního.

Příčiny vzniku horního zkříženého syndromu

Příčiny vzniku horního zkříženého syndromu mohou být různorodé. Od vrozených vad, až poúrazové stavy v jejichž důsledku vznikají níže popsané dysbalance. Avšak nejčastěji příčinou vzniku svalové dysbalance v rámcí horního zkříženého syndromu je hypokinéza čili nedostatek pohybu.

Horní zkřížený syndrom a zkrácené a oslabené svaly

V rámci horního zkříženého syndromu dochází ke zkrácení horních vláken m. trapezius (trapézový sval) a m. levator scapulae (sval zdvihač lopatky) a k převaze m. sternocleidomastoideus. Jedním z nejčastěji zkrácených svalů je m. pectoralis major (velký sval prsní). Hluboké flexory hlavy a krku a dolní fixátory lopatek (pars ascendens et transversa m. trapezii, mm.rhomboidei a m. serratus ant.) jsou oslabeny. Rovněž i paravertebrální svaly v thorakálních segmentech bývají relativně slabší.

Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu - schéma

Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu - schéma

Změna polohy hlavy, lopatky a osy ramení jamky

Svalová dysbalance v rámci horního zkříženého syndromu je provázena výraznou změnou statiky a hybných stereotypů. Dochází k předsunu hlavy s přetížením cervikokraniálního (krčně-hlavového) a cervikothorakálního (krčně-hrudního) přechodu, krční hyperloroza je podporovaná zkráceným m. trapezius (horní vlákna). Vznikají tzv. gotická ramena s elevací celého pletence ramenního, kulatá záda a abdukce s rotací lopatky. Změněná poloha lopatky je zvláště významná při výkladu patogenezy některých bolestivých stavů ramenního kloubu, jako je tzv. cervikokraniální nebo cervikobrachiální syndrom. Abdukce a rotace lopatky vede ke strmějšímu průběhu osy ramenní jamky, což přetěžuje výše uvedené svalstvo a celý závěsný kloubní fixační aparát. Déle trvající přetížení způsobuje degenerativní projevy.

Narušení hybných stereotypů v oblasti pletence rameního

Výše uvedená dysbalance vede tedy nejen k statickému přetížení krčních a hrudních segmentů páteře, ale je také předpokladem změn hybných stereotypů v oblasti pletence ramenního. Ty se projevují prakticky při všech pohybech v ramenním kloubu.

Možnosti nápravy:

 • Úprava pracovního místa dle ergonomických zásad
 • Zařazení vhodných vyrovnávacích cvičení zaměřených především na:
  • Uvolnění hrudní, krční páteře a pletence ramenního
  • Protažení
   • prsního svalstva – Protahovací cvičení → Protahování prsních svalů
   • svalstva v oblasti šíje
    • horní část trapézu, Protahovací cvičení → Protahování trapézového svalu
    • zdvihač lopatky, Protahovací cvičení → Protahování zdvihače lopatky
    • vzpřimovače krční páteře, Protahovací cvičení → Protahování vzpřimovačů páteře
    • sternocleidomastoideus- Protahovací cvičení → Protahování kývače hlavy)
  • Nácvik správného posturálního stereotypu a hybného stereotypu flexe hlavy
  • Posílení
   • hlubokých flexorů hlavy a krku a dolních fixátorů lopatek – Posilovací cvičení → Posilování dolních fixátorů lopatek

Jako řešení bolesti zad a jejich prevence lze využít služeb odborně vzdělaného trenéra a programu Cvičení na bolavá záda

Zdroj: e-kurz Zdravotní tělesná výchova, Fakulta sportovních studií MU, 2006

Odpověz

 

 

 

Můžete použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>