Diagnostika ve fitness

Jednou z výhod fitness je možnost individualizace cvičení, tedy jeho přizpůsobení konkrétním požadavkům vycházejících z aktuálního zdravotního a kondičního stavu klienta. Je třeba získat potřebné vstupní informace o zdravotním stavu, kondici, motivaci, atd. klienta, která poskytnou dostatek podkladů pro sestavení takto individualizovaného cvičebního plánu.

Metody získávání dat

Vstupní data získáváme jednak vstupním pohovorem, dále pak vyšetřením aspekcí (pohledem), vyšetření zkrácených svalů, vyšetřením pohybových stereotypů, a dalšími způsoby.

Vstupní pohovor

Pro záznam dat získaných během vstupního pohovoru je nejlépe použít předem připravený formulář do kterého můžeme data zapisovat pro pozdější použití.
Obvyklé otázky:

 • Jméno klienta, věk, pohlaví
 • Tělesná výška a hmotnost
 • Zaměstnání (zjišťuje se fyzická náročnost a případná přetížení)
 • Předchozí pohybové aktivity
 • Předchozí cvičení ve fitness centru nebo podobném zařízení
 • Předchozí zkušenosti s dietními režimy a doplňky stravy či farmak na redukci váhy
 • Zdravotní stav:
  • Současný
  • Prodělané choroby a úrazy
  • U žen průběh menstruačního cyklu, prodělaná těhotenství a porody, …
  • Pohybový aparát s důrazem na páteř (bolesti zad a kloubů, pohybová omezení)
  • U klientů s vážnějšími zdrav. obtížemi, zejména kardiovaskulárním onemocněním je třeba si vyžádat odborné vyšetření u sportovního lékaře.
 • Motivace klienta (proč přichází do fitness centra, jaké jsou jeho cíle, představy)

Vyšetření aspekcí

Při vyšetření aspekcí hodnotíme zejména celkovou symetrii a to mezi horní a dolní polovinou těla a pravolevou symetrii. Dále sledujeme rozložení tukových vrstev, postavení chodidel a stabilitu celého těla.

Samotnou spekci provádíme ze tří pohledů se zaměřením na:

 • Pohled zepředu:
  • postavení hlavy
  • postavení ramen, rozvoj a tonus horní části m. trapezius
  • rozvoj m. deltoideus, poměr m.deltoideus a horní částí m. trapezius
  • rozvoj prsních svalů
  • tvar pasu
  • postavení pánve (možné zešikmení nebo rotace)
  • postavení dolních končetin
  • rozvoj svalů stehen, symetrii mediální a laterální hlavy m. quadriceps femoris
  • postavení nártů a chodidel – nožní klenba, rozvoj m. tibialis anterior
 • Pohled zboku:
  • postavení hlavy – zakřivení páteře
  • postavení ramen a lopatek
  • rozvoj m. deltoideus – poměr přední, střední a zadní části
  • tvar páteře – rozvoj zakřivení v hrudní a bederní části
  • postavení pánve
  • rozvoj a tonus hýžďových svalů
  • rozvoj a tonus svalstva stehen
  • rozvoj a tonus lýtkových svalů
 • Pohled zezadu:
  • postavení hlavy a ramen
  • rozvoj a tonus trapézového svalu
  • postavení lopatek
  • rozvoj mezilopatkových svalů
  • rozvoj m. latissimus dorsi
  • tvar páteře – možnost skoliotického postavení
  • rozvoj a tonus paravertebrálních svalů
  • rozvoj a tonus hýžďových svalů
  • rozvoj a tonus svalstva stehen
  • rozvoj a tonus lýtkových svalů

Testy zkrácení svalů

Vyšetření zkrácení svalů se provádí v teplém a klidném prostředí. Vyšetřovaný by neměl být
po intenzivní fyzické zátěži ani po nebo v psychickém stresu.
Hodnocení se známkuje stupnicí:

 • (1) nezkrácený sval
 • (2) mírně zkrácený sval
 • (3) výrazně zkrácený sval

Testy provádíme v následujícím pořadí:

 • horní část trapézového svalu
 • m. levator scapulae
 • m. pectoralis major
 • paravertebrální svalstvo
 • m. quadratus lumborum
 • flexory kyčelního kloubu – m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. sartorius, m. tensor fascielatae
 • flexory kolenního kloubu
 • adduktory kyčelního kloubu
 • m. triceps surae
 • m. piriformis

Vyšetření síly břišních svalů

Vyšetření síly břišních svalů provedeme pomocí Svalového testu, kdy vyšetřovaný provádí pomalou flexy trupu v leže na zádech, dolní končetiny jsou flektovány a bez opory, chodidla opřená o podložku a horní končetiny jsou zkříženy na hrudníku. Sleduje se do jaké výše (hlava, ramena, horní úhly lopatek, dolní úhly lopatek) se vyšetřovaný zvedne bez souhybu pánve.

Vyšetření pohybových stereotypů

Vyšetření pohybových stereotypů potvrdí a vhodně doplní nebo vyvrátí již získané informace o klientově stavu, které byly získány vyšetřením aspekcí a vyšetřením zkrácených svalů.
Toto vyšetření se snaží odhalit svalová oslabení a disbalance pomocí provádění základních pohybů. V případě svalového oslabení nebo i disbalance je při vykonávání těchto stereotypů takový nedostatek většinou kompenzován pomocí jiných svalů, což je dobře pozorovatelné. Tento typ
vyšetření vyžaduje zkušeného vyšetřujícího a je obtížný např. u osob s vyšším množstvím podkožního tuku.

Jedná se o vyšetření těchto stereotypů:

 • extenze v kyčelním kloubu
 • abdukce v kyčelním kloubu
 • flexe krku
 • flexe trupu
 • abdukce v ramenním kloubu
 • fixace lopatky k hrudní stěně

Vyšetření hypermobility

Vyšetření hypermobility se většinou provádí pouze u osob, u kterých během předchozích vyšetření nabydeme podezření, že osoba má kloubní hypermobilitu. Hypermobilitu testujeme pomocí tzv. Tomayerovi zkoušky.

Ostatní metody

Další metody, které mohou posloužit k diagnostickým účelům nebo pro pozdější srovnávání a posuzování dosažených cvičebních výsledků jsou např.:

 • kaliperace – metoda měření podkožního tuku
 • výpočet BMI – pro sledování vývoje
 • fotografie – pro pozdější porovnání

Závěrem

Získané informace velmi dobře poslouží pro individualizaci cvičebních plánu. Je dobré tyto informace, nejlépe v písemné formě, uchovat pro další použití a pro srovnání s budoucími diagnostickými vyšetřeními. Diagnostika by se měla opakovat vždy po uplynutí určeného tréninkového období a při srovnání s předchozími, tak pomoci s vyhodnocováním dosažených výsledků cvičence.

Kde si mohu diagnostiku nechat provézt

Pro ty co bydlí v Praze a blízkém okolí je nejlepší se objednat na Diagnostiku pohybového aparátu v BestFit Studiu Smíchov, které najdete na Lesnické 6, na Smíchově. Upozorňujeme, že Je potřeba se předem objednat.
Pro mimopražské můžeme posloužit referencí na nejbližšího trenéra nebo fyzioterapeuta vašemu bydlišti. Stačí nám napsat.

Literatura

Dostálová I., Aláčová, G. P.; Vyšetřování svalového aparátu; Olomouc 2006
Čermák J., Chválová O., Botlíková V.; Záda už mě nebolí; Praha 1992
Tlapák P.; Posilování pro muže; Praha 2003

11 komentářů Diagnostika ve fitness

 • marcela n.

  Dobrý den,
  mám zájem o diagnostiku poh.aparatu děkuji za kontakt na 60# ### ###
  s pozdravem Marcela N.

 • Dobrý den,

  samozřejmě Vás kontaktujeme co nejdříve.

  D.T.

 • Lukas

  Dobry den,

  provadite diagnostiku svalove dysbalance i v Brne?

  Diky

 • Dobrý den,

  konkrétně my v Brně nepůsobíme, ale máme na Brněnsku dobré kontakty s místními trenéry. Jestli dovolíte, předám jim na Vás kontakt.

 • Jirka

  Dobrý den,
  pokud by to bylo možné, rád bych získal kontakt(y) na trenéra či fyzioterapeuta, který provádí diagnostiku pohybového aparátu v Brně, či Ostravě (Žiji v Ostravě, a studuji v Brně).

  Děkuji

 • Dobrý den,

  na Brněnsku znám vynikající odbornici působící v Hustopečích, což je z Brna kousíček, takže byste se mohl domluvit přímo sní. Tady je kontakt:
  Mgr. Hana Žižková – diagnostika pohybového aparátu, kompenzační cvičení, masáže, rekondice, regenerace
  +420 776 140440

 • Lukáš

  Dobrý den,

  máme zájem o diagnostiku 1)Vyšetření aspekcí
  2)Testy zkrácení svalů
  3)Vyšetření pohybových stereotypů

  Okolí Brna či Blanska.

  Děkuji.

 • Jana Nartovská

  Dobrý den,
  provadite diagnostiku svalové dysbalance v Českých Budějovicích?
  Děkuji

 • petr

  Dobrý den, poradíte mi kde v okolí Pardubic dělají diagnostiku svalové dysbalance.

  Děkuji

 • Ivana

  Dobrý den,
  provádíte diagnostiku i v Prostějově nebo Olomouci? Děkuji a přeji hezký den

 • D. Marko

  Dobrý den. Prosím o kontakt na odborníka na svalovou nerovnováhu v Olomouci. Hezký den DM

Odpověz

 

 

 

Můžete použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>