Bolesti zad

Bolesti zad způsobené vadným držením těla jako následek svalových dysbalancí, spolu s vertebrogenními poruchami řadíme mezi k tzv civilizační nemoci a patří k nejfrekventovanějším zdravotním problémům dnešní populace.

Příčiny bolestí zad

Za hlavní příčinu bolestí zad, ostatně i všech ostatních civilizačních chorob, bývá označován nedostatek pohybu tzv hypokinéza.

Nesprávný pohybový režim

Pod pojmem „nesprávný pohybový režim“, rozumíme takový stav pohybového režimu jedince, který buď nedostatečne stimuluje tělo k zachování adekvátních kondičních parametrů (zmíněná hypokinéza) nebo naopak, takový stav, kdy jsou tělěsné segmenty nebo celý organismus přetěžovány, bez času na dostatečnou regeneraci. Oba jmenované stavy vedou nebo mohou vézt i k bolestem zad.

Nedostatek pohybu

Bludné kruhy svalové dysbalance

Obr. č.1: Bludné kruhy svalové dysbalance

Nedostatek pohybu, tzv hypokinéza, je vážným problémem dnešní doby a bývá nejčastější příčinou bolseti zad. Hypokinéza má za následek ochabnutí svalstva (zejména fázického), z toho pramenící vznik svalových dysbalancí a tím i narušení správných pohybových stereotypů, což zpětně vede k přetěžování posturálních svalů a prohloubení svalových dysbalancí atd.. Tyto „bludné kruhy“ příčin a důsledků svalové dysbalance [1] a následně bolesti zad, jsou znázorněny na obrázku č.1.

Nevhodné používání pohybového ústrojí

Nevhodným používáním pohybového ústrojí může jít o kvalitativně nevhodné zatížení , např. jednostranné, a také ozátěž, jejíž nevhodnost vyplývá z dlohodobého nebo nerovnoměrného působení [1] . Zkrátka, jde o nesprávně prováděné pohyby při různých činnostech člověka, které se často opakují a tím nerovnoměrně zatěžují pohybový aparát, což může vézt až ke vzniku výše zmíněněch svalových dysbalancí které mohou být příčinou výskytu bolestí zad. Typickým příkladem nevhodného používání pohybového ústrojí je zvedání těžkých předmětů extenzí trupu místo extenzí dolních končetin.

Odstranění bolestí zad

Co tedy s bolestí zad dělat? Jak se jí zbavit? Jak bolesti zad předcházet? Nejlépe bude odstranit základní příčinu vzniku bolesti zad což jsou svalové dysbalance a to hlavně v rámci Horního zkříženého syndromu a Dolního zkříženého syndromu. Pojďme hlouběji, a zjistíme, že prapříčinou bolestí zad bývá hypokinéza – nedostatek pohybu, jehož důsledkem jsou svalové dysbalance a jejich následkem bolest zad. Tím se dostáváme zase na začátek začarovaného kruhu: hypokinéza – svalová dysbalance – bolest zad. Jak z toho ven?

Pravidelné cvičení vede k odstranění bolestí zad

Obr. č.2: Pravidelné cvičení vede k odstranění bolestí zad

Cvičení na odstranění bolesti zad

Jako řešení prevence bolsestí zad se nabízí pravidelné cvičení, které při správném provádění zmenší a nebo doknce odstraní svalové dysbalance, napraví špatné pohybové stereotypy. Toto Cvičení na bolavá záda, přinese kýženou úlevu od bolesti zad.

Použitá literatura:
[1] ČERMÁK, Josef CHVÁLOVÁ, Olga BOTLÍKOVÁ, Vladana. Záda už mě nebolí. 1.vyd. Praha: SVOJTKA a VAŠUT. 1992. 144 s. ISBN 80-900259-5-4.

Odpověz

 

 

 

Můžete použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>